SRF I Frauenstreik

Kamera, Regie, Schnitt, Ton  I  Yves De Prà